Rapid Ideation

Learning outcomes

Door met een Rapid Ideation een oplossing proberen te vinden voor Simac’s hoofdvraag, voldoet dit onderdeel aan:

Learning outcome 5: Investigative problem solving
You formulate sub-questions pertaining to the primary question and answer these using relevant research methods. You use the conclusions of the sub-questions to justify (design) choices.

Aanpak & methodes

Met behulp van een Rapid ideation brainstorm zoek ik naar oplossingen voor de hoofdvraag: How to stimulate recognition in Simac’s workforce? De rapid ideation is een brainstormmethode met een tijdlimiet. Door één minuut te brainstormen komen er zeer creatieve ideeën naar voren. Vervolgens worden de beste ideeën gekozen en wordt hierop opnieuw gebrainstormd. 

Resultaten

Door de hele ochtend te brainstormen met de inspiration wall is er een enorm scala aan ideeën ontstaan. Deze ideeën heb ik vervolgens gefilterd om vervolgens met de beste ideeën verder te brainstormen en uit te breiden. 

Conclusie

Uit de brainstorm is een groot aantal ideeën gekomen. Sommige hiervan waren bruikbaarder dan anderen, waardoor ik uiteindelijk samen met de projectgroep ideeën heb proberen te combineren die goed bij elkaar pasten. Hierdoor zijn er drie ideeën overgebleven van waaruit ik concepten kan gaan maken. Dit zijn de volgende vier ideeën.

Interest based learning / creative come together

Het uitgewerkte concept van de creative come together, genaamd interest based learning, is een manier om medewerkers te laten werken aan een project dat aansluit bij interesses. De gedachte is dat interesses een sterke intrinsieke motivator is, zodat medewerkers zeer gemakkelijk nieuwe dingen leren.

Social rooms

De social rooms zijn ruimtes waarin medewerkers kunnen socialiseren en elkaar kunnen motiveren door het showcasen van projecten. Dit vergroot het niet alleen motivatie maar verlicht ook isolatie.

Narrowcasting / inspiration wall

Het tegenovergestelde van broadcasting, is het idee van narrowcasting dat er op schermen specifieke content wordt laten zien voor de afdeling waar het wordt getoond. Door bijvoorbeeld de beste projecten te laten zien worden de medewerkers gemotiveerd om hard te werken. Hoewel Simac al narrowcasting heeft, is hier ruimte voor verbetering. Deze ideeën geven aanleiding voor verdere uitwerking en meer brainstorming.

Even op de koffie?

Heeft u vragen? Vul dit contactformulier in en ik laat u zo snel mogelijk iets weten!

Let's have a coffee.

Do you have questions or just want to have a coffee, feel free to leave a message!