Daily standups

Learning outcomes

Met de daily standups heb ik altijd een vergelijkingspunt met de vorige dag. Zo weet ik als ik bijvoorbeeld verminderde concentratie heb en kan ik hier rekening mee houden. Dit reflecteren maakt dat dit onderdeel voldoet aan: 

Learning outcome 6: Personal leadership 
You methodically reflect on your professional identity and personal development.  

Ook faciliteert het communicatie tussen elkaar als groepsleden, wat maakt dat dit onderdeel ook voldoet aan:

Learning outcome 7: Goal-oriented interaction 
You communicate with different stakeholders and team members about the ICT assignment, taking into account an international context. 

Aanpak & methodes

Als onderdeel van de Agile methode Double Diamond is het van belang om daily standups te houden binnen de projectgroep. Zo zorgen we ervoor dat niemand tegen blokkades aanloopt en dat de vooruitgang zoals verwacht is. Ook stelt het ons in staat om een betere planning te maken, aangezien we van elkaar weten wat de we gedaan hebben.

Met de daily standups veranderd dagelijks wie de standups host en wie notuleert. De host stelt de vragen en de notulist schrijft op wat de antwoorden zijn. Dit doen we elke dag dat we aan het groepsproject werken.

 

Conclusie

De daily standups hebben er mede voor gezorgd dat ik samen met de groep ‘on track’ bleef tijdens dit project. Er was geen mogelijkheid om achter te raken met het werk, aangezien dit bij de volgende standup er meteen uit zou komen. Op deze manier is ervoor gezorgd dat we als groep up to date bleven met de planning. Het is echt de ‘stok achter de deur’ geweest voor dit project.

Even op de koffie?

Heeft u vragen? Vul dit contactformulier in en ik laat u zo snel mogelijk iets weten!

Let's have a coffee.

Do you have questions or just want to have a coffee, feel free to leave a message!