Luke van Genechten - Advanced Media

Welkom bij Advanced Media!

Hey! Welkom bij media semester 6. Hier laat ik zien waar ik me het afgelopen halfjaar mee bezig heb gehouden. Ik laat zien wat ik heb ontwikkeld m.b.t. het groepsproject, individueel project en wat ik heb geleerd. Bekijk de leeswijzer voor een gemakkelijk overzicht voor de leeruitkomsten.

Leeswijzer

User interaction – execution & validation

Design

User test

Software design 

C4 Model

POC’s

Future-oriented organisation 

Personal leadership 

Retrospective sprint 3

Peer review sprint 3

Goal-oriented interaction

Persoonlijke leerdoelen

Dit semester wil ik beter worden in zowel front end development als designen. Door in deze gebieden beide goed te worden kan ik in een project zowel het design creëren als implementeren. Om dit te bereiken heb ik een aantal leerdoelen opgesteld..

Het eerste te bereiken leerdoel is het creëren van animaties binnen een project. Dit kan zowel het gebruik van animatie frameworks betekenen als het ‘from scratch’ ontwikkelen van animaties. Aangezien ik zowel front end developer als designer probeer te worden, is het maken van animaties belangrijk omdat het beide vlakken van dit doel raakt. Daarnaast geven animaties een bepaalde visuele overtuiging die belangrijk is in dit vak. Het maakt dat een interface of ontwerp er indrukwekkend uitziet en vlot aanvoelt.

Als tweede leerdoel wil ik op een professionelere manier een stage zoeken. De vorige stage heb ik pas last minute gevonden, iets dat me weinig keuze gaf qua bedrijf. Concreet wil ik dit semester maximaal twee maanden na de start van het semester een bedrijf hebben gevonden waar ik de afstudeerstage zeker kan doen. Zo heb ik ruim de keuze, en hoef ik niet gestrest te zijn tijdens de zoektocht naar een stage.

Ten slotte wil ik initiatief nemen nog beter doen dan voorgaande semesters. Initiatief nemen is altijd lastig geweest, voornamelijk omdat ik liever om de achtergrond werk. Hoewel ik hierin flink verbeterd ben sinds het begin van de opleiding, wil ik dit voor aanvang van mijn stage maximaal verbeteren.

Highlights

Groepsproject

Voor het groepsproject werk ik voor Simac IT NL, waarbij ik een project ga creëren dat erkenning op de werkvloer moet verbeteren. De hoofdvraag is daarbij “How can Simac stimulate recognition in the workforce?”

Sprint 1

Tijdens de eerste sprint ben ik gestart met het projectplan. Hiermee wil ik een duidelijk beeld krijgen van de scope van het project en de planning kan worden gestart. Nu is duidelijk dat er ongeveer vier maanden tijd is voor het project, waarbij ook een internationale week gaat plaatsvinden tijdens de derde sprint. Hoewel er dus niet veel tijd is, heb ik nu wel een duidelijk beeld van de scope. In dit document heb ik meegeschreven met de onderzoeksvragen en zelf geschreven aan secties 1, 2, 3 en 4.

Projectplan

Vervolgens heb ik in samenwerking een onderzoek uitgevoerd voor motivatie, met als onderzoeksvraag “Hoe zijn werknemers te motiveren tijdens het werk?”. Hierbij heb ik secties employee input, validation, achievements, cleanliness, teambuilding en employee needs geschreven.

Motivation stimulation

De conclusie die bereikt is, is dat complimenten geven belangrijk is op het werk, maar niet het enige voor een positieve en motiverende werksfeer. Input vragen, mijlpalen vieren, validatie door middel van o.a. complimenten, een schone werkvloer en teambuilding is allemaal nuttig voor het motiveren van werknemers. Daarnaast is gebleken dat eerst aan bepaalde basisbehoeften moet worden voldaan, voor deze methodes voor motiveren effectief zijn. Deze zijn opgenomen in de ‘Maslow’s hierarchy’.

Na afronding van het Motivation stimulation onderzoek heb ik de bevindingen gepresenteerd aan de stakeholder middels een pitch.

Na de pitch ben ik verder gegaan met het onderzoek, en we zijn gestart met de eerste brainstorm.

Sprint 2

Voor de tweede sprint heb ik Simac bezocht. Hierbij heb ik in samenwerking met mijn groepsgenoten de drie belangrijkste ideeën voorgesteld. Nu de define fase is begonnen, is de grote brainstorm teruggebracht tot drie uitgewerkte concepten.

 

Interest based learning

Het uitgewerkte concept van de creative come together, genaamd interest based learning, is een manier om medewerkers te laten werken aan een project dat aansluit bij interesses. De gedachte is dat interesses een sterke intrinsieke motivator is, zodat medewerkers zeer gemakkelijk nieuwe dingen leren.

 

Social rooms

De social rooms zijn ruimtes waarin medewerkers kunnen socialiseren en elkaar kunnen motiveren door het showcasen van projecten. Dit vergroot het niet alleen motivatie maar verlicht ook isolatie.

 

Narrowcasting

Het tegenovergestelde van broadcasting, is het idee van narrowcasting dat er op schermen specifieke content wordt laten zien voor de afdeling waar het wordt getoond. Door bijvoorbeeld de beste projecten te laten zien worden de medewerkers gemotiveerd om hard te werken. Hoewel ze al narrowcasting hebben, is hier ruimte voor verbetering.

Brainstorm document

 

Na overleg is gekozen voor Narrowcasting. Niet alleen is deze technisch het meest haalbaar, het is ook het concept dat de meest directe link heeft met motiveren, waar dat bij de andere concepten niet direct het geval is. 

Ook heb ik gewerkt aan een eerste design, waarbij het doel was om duidelijk te krijgen van iedereen in de groep hoe zij het project voor zich zagen.

 

Na overleg met Simac en het creëren van een styleguide, plus het halen van inspiratie uit advertenties en billboards, is het design nog wat verbeterd. Ditmaal heb ik me gericht op Key Metrics, waarbij bepaalde waarden en grafieken te zien zullen zijn. Ook matcht het design nu beter met Simac, aangezien er nu een styleguide is van Simac waar ik me aan kan houden. 

 

Sprint 3

Na afloop van de international week ben ik begonnen met de laatste sprint voor het groepsproject. Hierin heb ik gewerkt aan het C4-model.

C4-model

Individueel project

Voor het individuele project heb ik me gericht op animaties, het portfolio en stage zoeken.

Ik heb de basis van After Effects geleerd. Eerst gebruikmakend van mijn placeholder logo, heb ik deze laten animeren. Dit bleek lastig in verband met een ingewikkeld 3d effect dat ik gebruik voor het logo. Daarom heb ik daarna zonder het logo geëxperimenteerd met animaties. 

Daarnaast heb ik mijn portfolio klaargestoomd voor het zoeken naar een stage. Ook heb ik een CV gemaakt, verbeterd van de vorige keer dat ik een stage heb gezocht. Dit alles heb ik laten zien aan zowel Erik als Bardt, om nog wat last minute verbeteringen aan te kunnen brengen. De eerste sollicitatie is ook gedaan in de weken van het internationale project. 

Bekijk het proces hier.

International week

Hoewel ik in het begin sceptisch was, is de internationale week zeer interessant en productief geweest. 

Tijdens de pressure cooker is het concept een smart table geworden, waarmee er glazen wanden kunnen worden gesloten en white noise kan worden afgespeeld om wat meer stilte te creëren in het TQ gebouw.

Naast een brainstorm en een interface design voor de smart table heb ik ook kunnen werken aan vaardigheden voor videobewerken. 

Met een tweede plek ben ik heel trots op het resultaat.

Video

Stage

Semester reflectie

Terugkijkend op dit semester zijn er een aantal dingen opgevallen. Qua persoonlijke leerdoelen heb ik twee van de drie doelen bereikt.

TBD

Even op de koffie?

Heeft u vragen? Vul dit contactformulier in en ik laat u zo snel mogelijk iets weten!

Let's have a coffee.

Do you have questions or just want to have a coffee, feel free to leave a message!