Luke van Genechten - Smart Mobile

Webdesign
75%
UX design
90%
Apps ontwikkelen
70%
Grafisch design
80%

Welkom bij smart mobile!

Hey! Welkom bij smart mobile semester 7. Hier laat ik zien waar ik me het afgelopen halfjaar mee bezig heb gehouden. Ik laat zien wat ik heb ontwikkeld m.b.t. het groepsproject, individueel project en wat ik heb geleerd. Bekijk de leeswijzer voor een gemakkelijk overzicht voor de leeruitkomsten.

Mijn naam is Luke van Genechten, en ik ben een 23 jarige media-designer in opleiding. Waar mijn voornaamste interesses en talenten liggen is bij alles grafisch. Dit omvat logo’s, videobewerken, websites en interface design. Beroepsgewijs is dit ook waar ik naar streef. Zowel front-end app ontwikkeling als website ontwikkeling hebben de voorkeur qua beroepskeuze. Dit is ook de reden dat ik heb gekozen voor zowel media en smart mobile.

Qua programmeren is mijn sterke punt ook frontend development. Hoewel ik mezelf meestal prima kan redden als ik wat meer richting backend programmeer, vooral als ik na een paar weken gewend ben aan de taal, gaat mijn voorkeur uit naar talen HTML, CSS en Javascript. Dit zijn de talen waar ik het meeste ervaring mee heb.

Ik ben perfectionistisch, wat zich in de context van media design vertaalt naar dat ik ervoor zorg dat elke kleur, elk lettertype en elke vorm precies klopt. Voor mij is iets als een website of portfolio eigenlijk nooit echt af, want er zijn altijd verbeteringen mogelijk.
 
In groepsverband ben ik een vriendelijk persoon, en ik ben dan ook het meest comfortabel met op de achtergrond te werken. Dit is tegelijkertijd een valkuil, aangezien ik niet teveel op de achtergrond moet staan. Dit zorgt er namelijk voor dat mijn docenten en groepsgenoten niet op de hoogte zijn van mijn vooruitgang. Om die reden probeer ik dit semester meer uit mijn comfortzone te stappen en duidelijker aanwezig te zijn.
 
Voor dit semester zijn er een aantal leerdoelen die ik wil bereiken.
 
Het eerste leerdoel dat ik heb opgesteld is initiatief nemen. Gezien het feit dat ik een achtergrondpersoon ben, is het erg belangrijk om niet onzichtbaar te worden. Hoewel ik hier voor het vorige semester tijdens stage ook een leerdoel voor had, denk ik dat ik hier nog verbeterpunten in heb. Initiatief nemen ging redelijk gemakkelijk vorige semester, maar in mijn ervaring is dit tijdens groepswerk op Fontys een grotere uitdaging. Om die reden ga ik elke week minstens één keer een voorstel doen binnen het project. Op deze manier initiatief nemen zorgt ervoor dat ik in ieder geval niet teveel op de achtergrond raak.
 

Voor leerdoel twee heb ik een technisch doel voor ogen. Aangezien ik een media designer ben, is het visuele aspect in vele applicaties het belangrijkste. Daarom wil ik dit semester leren om animaties te maken. Niet alleen is dit nuttig als media designer voor verschillende projecten bij Fontys, het is bovendien een manier om meteen een indrukwekkend uiterlijk te hebben op mijn portfolio en websites voor eventuele klanten. Binnen het groepsproject ga ik de animaties maken voor de te ontwikkelen app. Bovendien kijk ik naar de mogelijkheden om animaties te verwerken in mijn individuele project.

Als laatste leerdoel wil ik extra verbeteringen aanbrengen aan organisatorische zaken. Een onderdeel van de stage feedback afgelopen semester was dat het gebruik van SCRUM matig was toegepast. Hoewel er onderdelen goed waren toegepast, zoals de daily standups, werd er in het project zelf toch enigszins volgens de watervalmethode gewerkt. In zekere zin was het een blend van SCRUM, double diamond en waterval. Deze chaotische manier van werken is voor dit semester geen handig idee. Voor het groepsproject werken we volgens de double diamond methode, en de planning is om hier strikt aan te houden. Ook in het individuele project ga ik hiermee werken.

Leeswijzer

Analysis

Advice

Design

Realisation

Manage & Control

Professional skills

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

Highlights

Supermarket of the future

Jumbo Supermarket of the Future is het groepsproject voor dit semester. Tijdens dit project ga ik in samenwerking met mijn groepsgenoten onderzoek doen naar de toekomstige supermarkt en hoe deze nu al te realiseren. Door middel van onderstaande content is te zien hoe het project van een brainstorm is geëvolueerd tot een volledig product.

Tijdens sprint 0 zijn de eerste kanshebbende ideeën gepresenteerd aan de client.

Gedaan: 5 ideeen gepresenteerd.Brainstorm, competitor analysis, pitch, prototype/wireframe, scrum. Tekst nog lopend maken (!)

Tijdens sprint 1 is het doel om zoveel mogelijk ideeën te bedenken en zo breed mogelijk te oriënteren. De eerste fase divergeren bestaat dus uit vele brainstorms.

Leerdoelen bewezen met: pitch, dark side brainstorm, smartcart, research questions??, scrum, retrospective

Leerdoelen: Smartcart -> allergy support app (personalization),ideation venn diagram, 3 levels of design, interviews, persona’s, low to mid fi prototypes, retrospective, scrum, probleemdefinitie, pitch

High fidelity prototype, technisch prototype, user test, etcetc

Soundrunner

Lorem ipsum… uhmm.. meer latijnse woorden….